İcra ve İflas Hukuku

Kiracı Nasıl Çıkarılır?

Bizi Arayın ............... Whatsapp

Kiracı Nasıl Çıkarılır? En hızlı Kiracı Nasıl Çıkarılır? Kiracıyı evden çıkarmak için belirli nedenler yasada sıralanmıştır. Bu nedenlere dayanmadan kiracı tahliye edilemez. Kiracı tahliyesi nedenleri arasında kiranın ödenmemesi, tahliye taahhütnamesinin varlığı, kiraya verenin veya yakınlarının evi kullanma ihtiyacı, tadilat gerekliliği, komşuların rahatsız edilmesi, kiracının kendi evinin olması, kiracının iflası, 10 yılın dolması ve diğer önemli nedenler bulunur.

Kiracı tahliyesi, Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili maddelerine dayandırılmalı ve yasal prosedürlere uygun şekilde gerçekleştirilmelidir. Bu süreç karmaşık olabilir ve hukuki destek gerekebilir. Kiracı tahliyesi işlemi ile ilgili daha fazla bilgi ve yardım almak için bir avukata başvurmanız önerilir.

Kiracı Nasıl Çıkarılır?

Kiracı Nasıl Çıkarılır?, Kiracı tahliyesi, bir mülkün kiracısı tarafından oturulmaya devam edilmesi durumunda, kiraya verenin yasal olarak belirli koşullara dayalı olarak kiracıyı o mülkten çıkarması işlemidir. Kira sözleşmesi belirsiz veya belirli bir süreli olarak yapılmış olsa bile, sadece kira sözleşmesinin süresinin sona ermesi kiracıyı oturduğu mülkten çıkarmak için yeterli değildir. Kiraya verenin, kiracıyı tahliye edebilmesi için belirli yasal nedenlere dayanması gerekir. Aksi takdirde kiracı, kira sözleşmesinin belirttiği süre boyunca mülkten çıkarılamaz.

Kiraya veren, kiracıyı tahliye etmek istiyorsa, bu tahliye işlemi yasalara uygun olarak yapılmalıdır. Türk Borçlar Kanunu’nun 6098 sayılı kanununun 347. maddesi ve sonraki maddeleri, kiracı tahliyesi işlemlerini düzenler. Bu kanun hükümlerine ek olarak, mevzuatın farklı bölümleri de kiracı tahliyesi konusunda bazı detayları düzenler.

Kiracı tahliyesi, kiraya verenin sahip olduğu belirli yasal nedenlere dayanmalıdır. Bu nedenler olmadan, kiracıyı evden çıkarmak yasalara aykırıdır.

Kiracıyı Evden Çıkarma Nedenleri

Kiracı Nasıl Çıkarılır? Bir mülkün sahibi olarak, kiracınızı evden çıkarmak istediğinizde yasal olarak kabul edilen nedenlere dayanmanız gerekmektedir. Kiracı, kira sözleşmesi süresinin sona ermesi dışında, genellikle kira sözleşmesine uygun olarak oturmaya devam etme hakkına sahiptir. Fakatbelirli koşullar altında kiracıyı evden çıkarmak için yasal yolları kullanabilirsiniz. Kiracıyı evden çıkarma sebeplerine genel olarak bakmak önemlidir.

Hangi şartlarda kiracı tahliye edilir?

  • Kiracının kira bedellerini düzenli olarak ödememesi durumunda, bu durumu düzeltmesi için verilen makul bir sürenin ardından kiracıyı tahliye edebilirsiniz.
  • Kiracı ile yapılan kira sözleşmesinde belirli şartlara tabi olarak kiracının belirli bir tarihte mülkü boşaltmayı kabul ettiği bir tahliye taahhütnamesi varsa, bu taahhüt gerektiğinde kullanılabilir.
  • Mülk sahibi veya birinci derece yakınlarının, mülkü kişisel kullanımı için ihtiyaçları olduğunda kiracıyı evden çıkarabilirsiniz. Ancak bu durumda belirli yasal prosedürler takip edilmelidir.
  • Mülkte yapılması gereken önemli tadilatlar veya onarımlar varsa ve kiracı bu çalışmalara engel oluyorsa, bu durumda kiracıyı tahliye etme hakkına sahip olabilirsiniz.
  • Kiracının komşulara sürekli olarak rahatsızlık vermesi veya komşu mülk sahiplerinin şikayetçi olması durumunda, kiracıyı evden çıkarabilirsiniz.
  • Kiracınızın kendi mülkü varsa ve bu mülkte yaşamıyorsa, kiracıyı evden çıkarmak için yasal yolları kullanabilirsiniz.
  • Kiracınızın iflas etmesi durumunda, kiracıyı tahliye edebilirsiniz.
  • Belirli koşullar altında, kira sözleşmesinin başladığı tarihten itibaren 10 yıl geçtiyse ve belirli yasal şartlar sağlanıyorsa, kiracıyı belirli prosedürler dahilinde tahliye edebilirsiniz.
  • Diğer önemli yasal nedenlerin varlığı da, kiracıyı tahliye etme hakkınızı kullanmanıza izin verebilir.

Her durumda, kiracıyı evden çıkarmak için yasal süreçleri ve gereksinimleri tam olarak anlamak ve uygulamak önemlidir. Bu nedenle, bir avukattan veya hukuki bir uzmandan yardım almanız faydalı olabilir.

En hızlı kiracı nasıl çıkarılır?

Kiracı Nasıl Çıkarılır? Kiracının tahliyesi için en hızlı yöntem, icra takibi başlatmaktır. Kira ödemede temerrüde düşen kiracıya en az otuz günlük bir süre verilerek kira bedelini ödemesi gerektiği bildirilir. Kiracı borcunu ödemediği takdirde icra takibi başlatılır ve kısa sürede tahliye edilir.

Evden Çıkmayan Kiracı Nasıl Çıkarılır?

Kiracı Nasıl Çıkarılır? Kiracı tahliyesi dava dilekçesi çok dikkatli bir şekilde hazırlanmalıdır. Dava dilekçesinde belirtilmeyen ayrıntılar sonradan açıklanmayacaktır. Sonuç olarak, olayın kapsamı ve koşulları kapsamlı bir şekilde tanımlanmış ve ayrıntılı bir dilekçe hazırlanmalıdır. Kira sözleşmesi, ihtarnameler ve arabuluculuk tutanağı gibi belgeler dilekçeye eklenmelidir.

Kiracıya evi boşaltması için ihtarname nasıl çekilir?

Kiracı Nasıl Çıkarılır? Hukuka uygun olarak noter tarafından kiracıya ihtarname çekilir. İhtarname çekme sebebine uygun bir şekilde yazılır, yasal dayanakları belirtilir ve son kısımda talebinin ne olduğunu belirtir.

Burada dikkat edilmesi gereken şey, noter tarafından çekilen ihtarnamenin faydalı olmasıdır. Bu şekilde, olası davalarda ispat konusunda hiçbir sorun olmayacak ve yargılama süresi önemli ölçüde kısalacak.

Ev sahibi ihtar çekerse ne olur?

Kiracı Nasıl Çıkarılır? Kiracıya ihtar çekildikten sonraki süreçte atılması gereken adımlar, ihtarın neden çekildiğine ve kiracının ne yanıt verdiğine bağlıdır. Kiracı ihtarnamede belirtilen talepleri karşılayamazsa, bunun mahkeme kararı ile yapılması gerekir.

Kiracı tahliye davası, ne için açıldığına bağlı olarak 6 ila 18 ay sürer.

Dava süresi, tarafların tutumları, usul işlemlerinin eksikliği ve diğer faktörlere göre değişebilir. Konuyla ilgili “kiracı tahliye davası ne kadar sürer” başlıklı yazımızda, tüm dava aşamaları süre bakımından incelenmiştir. Ek olarak, dava süresini uzatan ve kısaltan nedenler tartışılmıştır.

Ev sahibi Ben Oturacağım Diye Kiracıyı Ne Kadar Sürede Çıkarabilir?

Kiracı Nasıl Çıkarılır? Ev sahibi, gerekli durumlarda kendi oturacağını belirterek fesih bildirimi yapabilir. Bu durumda kiracıya kira sözleşmesini sona erdirmeden ihtar çeker. Mülk sahibinin en az otuz gün süre vermesi ve ihtiyaç olduğunu göstermesi gerekir.

Ev sahibi hangi durumlarda kiracıyı evden çıkarabilir?

Kanun, haklı gerekçeleri belirlemiştir. Bunun bir sonucu olarak, ev sahibinin kendisi, eşi, bakmakla yükümlü olduğu kişi, alt soyu veya üst soyu için evin kullanılması gerekiyorsa, kiracıyı evden çıkarma hakkı tanınır.

Aynı şekilde, bir ev sahibinin kendisi kirada oturuyorsa ancak kira geliri yeterli gelmediği için kirasını ödemekte zorlanıyorsa, ev sahibinin kiracıyı evden çıkarması için haklı bir sebep olduğu düşünülebilir.

Tahliye talebi için de kira bedelinin ödenmemesi yeterli ve makul bir gerekçedir.

Ek olarak, mülk sahibi evini satarsa kiracıyı tahliye edebilir. Bununla birlikte, bu durumda da kiracı hakları mevcuttur.

1 yıllık Kira Sözleşmesi Bitince Ev Sahibi Kiracıyı Çıkarabilir mi?

1 yıllık kira sözleşmesi bittikten sonra ev sahibi kiracı çıkarma yetkisine sahip değildir. Bu amaca ulaşmak için tahliye taahhüdü veya başka bir özel tahliye nedeni bulunmalıdır. Bu tür bir durum olmadığı takdirde, kiracının sözleşmede belirtilen süre doldu diye tahliye edilmesi mümkün değildir.

Kiracı kira artışını kabul etmezse ne olur?

Kiracı Nasıl Çıkarılır? Kira kontratı, tarafların imzalandığı andan itibaren bağlayıcı hüküm ve sonuçlar doğuran bir sözleşmedir. Bu nedenle, taraflar kırtasiyelerde hazır bulunan sözleşmeler yerine bizzat aralarında veya avukat aracılığıyla imzalamaları gerekmektedir.

Hem ev sahibi hem de kiracı bu durumdan korunacaktır. Sonradan kırtasiyeden alınan sözleşmeler ile ilgili uyuşmazlıklar meydana gelirse, mahkemeler mecburen bu sözleşmeler üzerinden hüküm ve sonuç vermelidir. Okunmadan imzalanan sözleşmeler hak kaybına neden olabilir. Eğer kiracı TÜFE ve enflasyon oranları göz önünde bulundurularak ödeyeceği ücrette artış yapmaz ise ev sahibi sözleşmeyi sonlandırabilir ve kiracıyı tahliye edebilir. Bunun için tahliye davası açmalıdır.

Kiralayan, kira bedelini veya ilgili masrafları ödemediği takdirde, kiralayana yazılı bir bildirim göndererek, kiracının ödeme yapmaması halinde sözleşmenin feshedileceğini bildirebilir. Çatılı işyeri veya konut kiralamalarında, kiracıya tanınacak süre en az on gün olmalıdır. Yazılı bildirimin alındığı gün bu süre başlar.

Kiracının kira ödemesini yapmaması durumunda, kiracıya noter aracılığıyla gönderilen bir ihtarname ile 30 günlük bir süre verilir. Bununla birlikte, mal sahibi, ihtar göndermeden doğrudan icra yoluna başvurarak, “ihtarlı ödeme emri” gönderebilir. İhbar ve icra işlemleri aynı anda gerçekleştiği için bu yöntem hızlı ve kullanışlı bir seçimdir. Mal sahibi, kiracının 7 gün içinde itiraz etmemesi ve 30 gün içinde ödeme yapmaması durumunda İcra Mahkemesi’ne başvurarak tahliye talebinde bulunabilir.

Kiracı Nasıl Çıkarılır? Kiracıyı çıkarmak isteyen ev sahibi, iki haklı ihtar aracılığıyla kiracıyı çıkarabilir. Örneğin, ödemelerini aksatması veya haklı sebeplerin ortaya çıkması durumunda noter aracılığıyla ihtarname çekebilir ve ardından dava yoluna başvurabilir. Kira ödemeyi ihmal eden kiracılar için ev sahibi noter aracılığıyla gönderilen bir ihtarname ile 30 günlük bir süre verir. Ev sahibi, ihtar göndermeden icra yoluna başvurarak “ihtarlı ödeme emri” gönderebilir. İhbar ve icra işlemleri aynı anda gerçekleştiği için bu yöntem hızlı ve etkilidir.

Ev sahibi, kiracının 7 gün içinde itiraz etmemesi ve 30 gün içinde ödeme yapmaması durumunda İcra Mahkemesi’ne başvurabilir. Kira artışı yapmayan kiracıyı tahliye etmek için her şey ayrı ayrı gözden geçirilmelidir. Sonuç olarak, profesyonel bir hukuk desteğinden yararlanmak, hukuk mücadelenizi daha etkili hale getirecektir. Kira artışı yapmayan kiracının tahliyesi ile ilgili sorularınız varsa, aşağıdaki yorum kutucuğundan sorabilirsiniz.

Kiracı Tahliyesi: Hukuki ve Süreçsel İncelikler

kiracı tahliyesi, kiracı ihtarname

Kiracı Nasıl Çıkarılır? Kiraya verenler için, kiracılarının aleyhine tahliye davası açma süreci, sıklıkla “Kiracı tahliye davası ne kadar sürer?” sorusunu beraberinde getirir. Taşınmazların tahliye işlemleri Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir, ancak bu davanın tam olarak ne kadar süreceğini belirleyen kesin bir yasal düzenleme yoktur. Tahliye davası dosyanın karmaşıklığına, görülen mahkemenin iş yüküne, davanın bulunduğu şehre ve kiracının itiraz hakkını kullanıp kullanmadığına göre sonuçlanma süresi değişebilir. Ancak, genel olarak tahliye davalarının sonuçlanma sürecini etkileyen faktörleri göz önünde bulundurarak tahmini bir süre verebiliriz.

Kiracı Nasıl Çıkarılır? Kiracı tahliye davası için yargının hedefi genellikle 300 gündür. Ancak bu süre sadece bir hedef olarak kabul edilmelidir ve her zaman bu süre içinde davalar sonuçlanmamaktadır. Bir avukatın hizmetlerinden yararlanıldığında, bu süre içinde karar alınabilirken, avukat tutulmaması durumunda bu süre 5 ay ile 1 buçuk yıl arasında değişebilir. Bu konuda Baynaz Hukuk ve Danışmanlık olarak Ankara Avukat Hizmetleri konusunda iletişime geçerek bizden destek alabilirsiniz. Son dönemde kira zammı düzenlemeleri ve kira bedeli uyuşmazlıklarındaki artış nedeniyle, tahliye davalarının karar tarihleri dahi genellikle 6 ay sonrasına kadar uzanmaktadır. Bu, davaların toplamda yaklaşık 2 yıl kadar sürebileceği anlamına gelmektedir.

Kiracı tahliye kararı aldığında, bu karara uymak zorundadır. Karardan itibaren kiracıya 15 günlük bir süre verilir ve bu süre içinde taşınmazı boşaltması beklenir. Ancak kiracı bu süre içinde taşınmazı boşaltmazsa, taşınmazın icra yoluyla boşaltılması için işlem başlatılabilir.

Yorum yapın