Genel Hukuki Bilgiler

İsim Değiştirme Yöntemleri 2024 (Pratik Rehber)

Bizi Arayın ............... Whatsapp

İsim Değiştirmek için Ne Yapmalıyım?

Türk Medeni Kanunu’nun 27. maddesine göre, ,haklı nedenlerle isim değiştirme talebinde bulunulabilir. Dava ehliyeti olan kişiler, makul nedenleri varsa isim değiştirme davası açabilirler. Kanun, hangi durumların haklı sebep teşkil ettiğine dair açık bir hüküm içermemektedir. Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 2017/6911 Esas, 2018/1819 Karar sayılı ve 8.2.2018 tarihli kararına göre

4721 Sayılı TMK’nın 27. maddesi, adın değiştirilmesinin ancak haklı sebeplerle hakim tarafından istenebileceği, değişikliğin nüfus siciline kaydedilmesi ve ilan edilmesi gerektiği, bu değişiklikle kişisel durumda herhangi bir değişiklik olmayacağı ve adın değiştirilmesinden zarar görenlerin, bunu öğrendikleri günden itibaren bir yıl içinde kararın kaldırılmasını dava edebileceğini belirtmektedir. Her bir davadaki özel koşullara göre mahkeme, hangi hallerin haklı sebep teşkil ettiği konusunu belirleyecektir.

Bu belirlemede, mahkeme tarafından sunulan özel nedenler. Hâkim, istemde bulunanın kişiliği, sosyal statüsü ve aile ilişkileri dahil olmak üzere özel nedenleri değerlendirmelidir.

2024’te İsim Değişikliği Nasıl Yapılır?

Nüfus müdürlükleri isim değişikliği bazı durumlar için yapılabilir. Ancak bunu yapmak isteyenler dava açmak zorundadır. Türk Medeni Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca, gerekçeli nedenler ve kanıtlar sunulduğunda isim değişikliği yapılır.

Bu tür davalarda, davacı adını değiştirmek isteyen kişi nüfus müdürlükleridir. Bu nedenle, ismini değiştirmek isteyen kişiler nüfus müdürlüklerini dava etmiş sayılır.

Dava sürecinde adını değiştirmek isteyen kişiler, haklı nedenlerin varlığını ispat etmek için mahkeme tarafından dinlenecek en az iki tanık göstermek zorundadır. Mahkeme heyeti tarafından kolluk güçlerine verilen talimat, sanıkların yeterli görülmemesi durumunda haklı nedenlerin gerçekliği araştırılır.

Sonuç olarak, bir kişinin e-devlette başka bir kişiye veya kuruma dava açma gibi yanlış bir şey yapmaması için sürecin Avukat desteği ile yürütülmesi çok önemlidir. Baynaz Hukuk ve Danışmanlık olarak Ankara Avukat Hizmetleri konusunda bize ulaşarak danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Bizzat kendisi isim değişikliği için Asliye hukuk mahkemesine başvuran kişinin davanın her aşamasında olması gerekir. Dava süreci aşağıdaki gibidir:

 • Cumhuriyet savcısı davayı başlatır.
 • Nüfus müdürünün yanı sıra nüfus müdürlüğünden gelen bir memur da dahil olmalıdır.
 • Ad ve soy ad değişikliği yerel gazetede ilan edilir ve nüfus müdürlüğüne bildirilir.
 • Evli bir kişinin ismi değişirse Nüfus cüzdanında yazan diğer aile üyelerinin bilgileri de değişecektir.
 • Ad ve soy adınızın değiştirilmesine daha sonra itiraz edebileceğiniz durum, burada bilmeniz gereken bir diğer konudur.
 • Bir yıl içinde, değiştirilen isimden dolayı zarar gördüğünü düşünüyorsanız, değişikliğin kaldırılmasını talep edebilirsiniz.
 • İsimleri değiştirmek için davada iki tanık olması gerektiğini unutmayın. Tanıklardan birinin aile üyesi olmaması da önemlidir.

İsim Değişikliği Şartları

isim değişitrme 2024 www.fatihbaynaz.av.tr
isim değişitrme 2024 www.fatihbaynaz.av.tr

Bu değişiklik, haklı sebeplerin neler olabileceği konusunda ayrıntılı bir açıklama içermez ve yalnızca hâkimin takdirine bağlıdır. Hâkimin kullanacağı takdir hakkı, her davanın özel koşullarına bağlı olarak değişebilir. Bu bağlamda, hâkim aşağıdaki durumları göz önünde bulundurarak takdir yetkisini kullanır:

 • İsimlerin gülünç olması,
 • Çirkin bir isme sahip olmak,
 • Ahlaka aykırı ya da iğrenç bir isme sahip olmak,
 • Telaffuzu güç bir isme sahip olmak,
 • Bir kişinin başka bir isimle sosyal çevresinde tanınması,
 • Din ve uyruk değiştirmeye bağlı isim değişikliği talep etmek,
 • Çok sayıda kişinin aynı adı kullanmasının karışıklık oluşturması,
 • Kullanması yasak ad ve soyadı almak, aileden birinin suç işlemesi

Mevcut adını değiştirmek isteyen bir kişinin haklı bir nedeni olmalıdır. Bu durumda hukuki yol takip edilmelidir ve dava açılmalıdır. Boşanma sonucunda isim değişikliği yapılabileceği gibi kişisel tercihler doğrultusunda da bu işlem gerçekleştirilebilir

Evlilik, kötü hatıraların unutulmasını istemek, daha kolay bir adla anılmayı istemek, kültürel ve dini nedenler ve daha fazlası isim değiştirme davasının açılması için gerekçe olabilir.

Bir özel hukuk davası türü, isim değiştirme davasıdır. Bu dava yalnızca isim değiştirme ile ilgilidir. Ad veya soy isimde imla hataları olduğunda, ada kelime eklenmesi veya kaldırılması gerekiyorsa dava açılmalıdır.

Mahkeme, dosyayı incelerken davanın içeriğine göre hangi hallerin haklı olduğuna karar verir. Mahkemenin kararları, her davanın koşullarının farklı olması nedeniyle bu şekilde şekillenecektir.

Dava sırasında hâkimin dikkate alması gereken diğer faktörler arasında kişinin mahkemeye sunacağı özel nedenler ve kişinin sosyal statüsü, aile ilişkileri ve diğer faktörler yer alır. Mutlak hakları kişinin adını içerir. Bir kişinin kimliği belirlenirken ilk dikkate alınacak şey ad ve soy isimdir.

Kişinin kişilik haklarına yönelik tüm özellikleri taşıdığı için ad ve soyad, kişinin temel haklarından biri olarak kabul edilir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 27. Maddesi uyarınca bir kişinin adı değiştirilebilmesi için, bunun için yasal gerekçelerin mahkemeye sunulması gerekir. Hâkim kararı olmadan adı değiştirmek mümkün değildir.

Bu tür bir taleple dava açıldığında, çekişmesiz bir yargı işlemi uygulanır. HMK 6100 uyarınca çekişmesiz yargının yetkisine giren bu davalar, haklı bir sebebe dayanmalıdır. İsim değiştirme davası da Nüfus Hizmetleri Kanunu madde 36 uyarınca Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görülmektedir.

Boşanma davaları bittikten sonra kocasının soyadını kullanmaya devam etmek isteyen kadın Aile Mahkemesi’ne başvurmalıdır.

İsim değiştirme davası açacak kişilerin yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. Bu nedenle dava açılacağı zaman, talep sahibinin yerleşim yeri Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurulur.

Bu tür davalarda davacı taraf ad soyadı değiştirilmesini talep eder. Nüfus Müdürlüğü davalıdır. Bu davalarda Cumhuriyet savcısı Tanık beyanları, bu tür davalarda çok önemlidir. Haklı sebeplerin varlığı da çok önemlidir.

İsim Değiştirme Masrafı Ne Kadar?

Mahkeme masraflarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Başvuru harcı,
 • Vekillik (suret) harcı,
 • Peşin harç,
 • Gider avansı
 • Vekillik (baro) pulu .

Bununla birlikte, gider avansının tamamı büyük olasılıkla kullanılmayacak ve arta kalan kısmı ilan giderine eklenebilir. İsim değiştirme davalarında harçlar ve mahkeme masraflarının toplamda 2000 TL civarınadıdr. Fakat davacının tüm gider kalemleri bunlarla sınırlı değildir.

Nüfus müdürlüğünce isim değişikliği kararının sisteme işlenebilmesi için ilan ücreti de ödemeniz gerekecektir. Şu anda isim değişikliği ilan ücretinin 800 ila 2000 TL arasında olduğunu söyleyebiliriz. İlan ücretinin önceden bilinememe nedeni, Basın İlan Kurumu tarafından mahkemeye bildirilmiştir. İlanın yerel mi ulusal mı olduğuna ve tirajına göre ücret farklılaşabilir. Davacı buna karar vermez.

İsim Değiştirme Kimler Yapabilir?

İsim ve soyisim değiştirme davası, kişinin kendisi veya özel yetkili vekaletname verdiği avukat tarafından açılabilir. Yaşları küçük olan kişiler için dava, velayet hakkına sahip veliler veya vekaletname verecekleri avukatlar tarafından açılabilir.

İsim Değiştirme E-Devlet

İsim değiştirme işlemi, bir kişinin eski adını ve soyadını değiştirerek yeni bir ad ve soyadı alması anlamına gelir. E-devlet üzerinden doğrudan isim değiştirme işlemi gerçekleştirilemez. Bununla birlikte, işlemleri tamamlamak, belirli durumlarda isim değişikliği yapmak ve süreci takip etmek için e-devlet platformu kullanılabilir. İsimleri ülkede nüfus müdürlüklerine veya yurtdışında konsolosluklara veya nüfus müdürlüklerine. Başvuru sırasında tüm gerekli belgeleri ve dilekçeleri sunmanız gerekir. İsim değişikliği sürecinde, e-devlet platformu aşağıdaki işlemleri tamamlamanıza yardımcı olabilir:

Nüfus cüzdanları ve diğer kimlik belgeleri için yeniden düzenlenme talepleri.
Banka hesapları, kredi kartları ve sigorta gibi hizmetlerin güncellenmesi, isim değişikliğinin ardından düzenlenen yeni kimlik bilgilerini paylaşarak.
İsimleri değiştirme prosedürlerini izlemek ve durumları kontrol etmek.
Özetle, e-devlet platformu isim değiştirme başvurusu yapmak için kullanılamaz; ancak başvuru yapıldıktan sonra süreci takip etmek ve belirli işlemleri tamamlamak için kullanılabilir. İsimleri değiştirmek için ilgili nüfus müdürlüğüne veya konsolosluğa başvurmanız gerekir.

Mahkemeye Gitmeden İsim Değişikliği

Güncel yasalara göre artık 2023’ten itibaren nüfus müdürlüğü ve e-devlet sisteminde isim değişikliği yapmak mümkün değildir. Bu nedenle, yukarıda belirttiğimiz gibi, Geçici Madde 11’den sonra herhangi bir ek düzenleme yapılmamıştır. Sistem üzerinden başvuru yapmak isteyen kişiler, “Kuruma ait sistemlerde yapılan planlı bakım çalışması dolayısıyla bu hizmet geçici olarak kullanıma kapatılmıştır” şeklinde bir uyarı alırlar.”

Bu, zamanla değişebilir, ancak isim değiştirmek isteyenlerin şu anda dava açmaları gerektiğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte, isim değişikliğinin en yaygın gerekçesi olan “toplum içinde farklı isimle tanınma” gerekçesine dayananların her durumda dava açmaları gerekecektir.

18 Yaş Altı İsim Değişikliği

Yukarıda belirtilen koşullar çocuk ve bebekler için de geçerlidir. Bir tek fark, bu davalar velileri tarafından açılabilir. Yeni doğan bir bebeğin adını değiştirme talebi de aynı şekilde yürütülür. 18 yaşından küçük ayırt etme gücüne sahip çocuklar, velileri olmadan isim değiştirme davası açabilir. Hakim, duruma bağlı olarak vasi atanmasını seçebilir. Sonuç olarak, 18 yaşından küçüklerin isim değiştirme davası açmasına izin verilmez.

İsim Değiştirme Davası Gerekli Belgeler

Nüfus kayıtları üzerinden İsim Değiştirme ve Soyadı Değişikliğibrout İsim Soyadı. Bu dava açılırken talep edilen değişiklik özel bir olguya dayanıyorsa, ilgili belge mahkemeye sunulabilir.

Dava dosyası hazırlanırken kullanılan isim ve soy ismin toplumda bir karışıklık oluşturması durumunda, bunu kanıtlayan belgelerin sunulması gerekir. Tanıkların ifadelerinin, isim değiştirmek isteyenlerin dava açması durumunda önemli hale geldiği durumlar da söz konusudur.

Tanıkların beyanlarındaki en sık rastlanan durumlardan biri, ismin açıkça kötü anlama veya biçimsel bozukluktur. Bu tür bir durumda, sübjektif durumun ispat edilmesi gerekeceğinden tanıkların beyanı alınabilir.

İsim Davasıyla İsim Düzeltme Davası Aynı mı?

İsimleri düzeltme ve isim değişikliği davaları çok karıştırılan iki davadır. Kimlik değiştirme davaları, yeni bir isim aldığınız anlamına gelirken, isim değiştirme davaları bundan daha farklıdır. Haklı bir nedenle kullanmakta olduğunuz ismi değiştirmek istiyorsanız, yeni bir dava açabilir veya isminizin yanına yeni bir isim ekletmek isteyebilirsiniz. Düzenleme davalarında haklı sebepleri ispat etmeniz gerekmez. Bu nedenle isim değişikliği davaları daha uzun sürer ve düzeltme davaları daha kısa sürede sonuçlanır. Nüfus kayıtlarında yapılan hataları doğrulamak çok önemlidir. Bu nedenle, nüfus cüzdanınızdaki isme yeni bir isim eklemek veya mevcut ismi sildirmek de makul bir seçenektir.

İsim Değiştirme Yargıtay Kararları

Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin adın değiştirilmesi hususunda vermiş olduğu 25.04.2018 tarihli kararı şu şekildedir:

Davacı dava dilekçesinde, …olan adının Sozdar olarak değiştirilmesini istemiş; mahkemece, her ne kadar davacı çevresinde Sozdar adı ile bilindiğini iddia etmişse de Sozdar kelimesinin Kürtçe olduğu, davacının … Üniversitesinde … Öğretmenliği bölümünde öğrenci olduğu, davacının ileride yapacağı iş ile kullanacağı adının çelişkili olacağı, ayrıca Sozdar’ın söylenmesinin zor olduğu, davacının adını Sozdar olarak değiştirmesinde hukuki yararının bulunmadığı, davacının mevcut … adının kötü bir manaya gelmediği, gülünç ve alay edilecek bir nitelik taşımadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

TMK’nın 27. maddesinde, adın değiştirilmesinin ancak haklı sebeplere dayanılarak hakimden istenebileceği, adın değiştirildiğinin nüfus siciline kayıt ve ilan olunacağı, ad değişmekle kişisel durumun değişmeyeceği bu değişiklikten zarar görenin bunu öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde değiştirme kararının kaldırılmasını dava edebileceği hükme bağlandığından; davacının adını değiştirme talebinin haklı nedene dayandığı, çevresinde Sozdar adı ile tanındığı iddiasının kolluk ve tanıkların beyanı ile kanıtlandığı dikkate alındığında davanın kabulüne karar verilmesi yerine uygun bulunmayan gerekçeyle reddi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün 6100 sayılı HMK’nın Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nın 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMKnın 440/I maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 25.04.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum yapın